Allmänna Villkor

Den här sidan innehåller alla juridiska dokument som kanske gäller när Du använder och/eller köper någonting från Groupons hemsidan. Vänligen läs varje dokument noga.

Användarvillkor

Försäljningsvillkor för Groupon AB

Säljvillkor Groupon Goods Global GmbH

Säljvillkor Groupon International Travel GmbH