Ansvarig utgivare

Groupon AB tillhandahåller tjänsten www.groupon.se

Organisationsnummer: 556802-4193
Registrerad adress: Groupon AB | Box 6358 | 10235 Stockholm
Styrelsens säte är Stockholm

Groupon AB:
Telefon: 010-706 07 00
Kontakt: www.groupon.se/kundservice

Groupon AB är ansvarigt för innehållet på denna hemsida. Trots noggranna kontrollmekanismer kan fel förekomma och Groupon AB avskriver sig allt ansvar för skada eller förlust som orsakas av sådana fel. Groupon AB frånskriver sig även alla former av ansvar för andra hemsidors innehåll som www.groupon.se länkar till.